Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja „rdgroup.lt“ (toliau – „Pardavėjas“) interneto svetainės ir Pirkėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime Jūsų duomenų trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti.

Pirmą kartą lankantis Pardavėjo internetinėje svetainėje, lankytojo prašome sutikimo, kad būtų naudojami slapukai šioje privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

Asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir tvarkymas

Registruodamasis Pirkėjas privalo pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą. Jeigu dėl netikslios, melagingos ar klaidinančios informacijos Pardavėjas patirtų nuostolių, Pardavėjas, LR įstatymų nustatyta tvarka, gali pareikalauti Pirkėjo kompensuoti patirtas išlaidas. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi interneto svetainėje, teisę į privatumą.

Pirkėjo asmens duomenys ir kita interneto svetainės registracijos formoje nurodyta informacija renkama ir tvarkoma tam, kad:

  • apdoroti Pirkėjo užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus;
  • išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo tretiesiems asmenims ar kitų neteisėtų veiksmų.

Pardavėjas duomenis, nesusijusius su Pirkėjo asmens duomenimis, pvz., duomenis apie įsigytas prekes, gali naudoti statistiniais tikslais.

Pirkėjas turi teisę žinoti, kaip panaudojama asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, prašome pranešti apie tai Pardavėjo kontaktų puslapyje nurodytais duomenimis. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Pardavėjas ištaisytų ar sunaikintų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų naudojimą.

Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas, gali tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams, bet taip pat kai tai yra būtina sąlygą siekiant vykdyti Pardavėjo privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Pirkėjo arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pirkėjo asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų trečiosioms šalims, kurios yra reikalingos, kad galėtume Pirkėjui teikti savo paslaugas.

Kam perduodami duomenys? Kodėl šie duomenys perduodami?
Mokėjimo paslaugų teikėjai Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti.
Kiti paslaugų teikėjai Duomenys yra perduodami laikantis LR įstatymų nustatyta tvarka, pavyzdžiui serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su paslaugų teikėjais, siekiame užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.

Pardavėjas atkreipia dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, siekiant įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai yra apibrėžiami vidaus teisės aktuose, atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, Pardavėjo teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenis, surinktus teikiant paslaugas, Pardavėjas tvarko tol, kol Pirkėjas naudojasi Pardavėjo paslaugomis, ir saugo dar 10 metų po to, kai Pirkėjas nustoja tomis paslaugomis naudotis.

Jei lankytojas naudoja Pardavėjo interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms, informacija, pateikta tokiose formose, įskaitant Pirkėjo kontaktinius duomenis, bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo užklausos pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

Slapukų naudojimas

Pardavėjo interneto svetainėje yra naudojami slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti lankytojo patirtį. Pagal įstatymus slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios interneto svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų Pardavėjas turi gauti lankytojo leidimą. Pardavėjo interneto svetainėje Slapukų deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikimą.

Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių tarnybos kurių naudojimas išdėstomas šioje privatumo politikoje.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti lankytojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

Pardavėjas naudoja tris pagrindinius slapukų tipus:

  1. Būtini. Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
  2. Statistika. Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
  3. Rinkodara. Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Slapukų aprašas paskutinį kartą atnaujintas 2018-05-23; atnaujino Cookiebot

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
Būtini
CookieConsent rdgroup.lt Slapukas skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus. 1 metai HTTP
wc_cart_hash_# rdgroup.lt Neklasifikuoti Session HTML
wc_fragments_# rdgroup.lt Neklasifikuoti Session HTML
Statistika
_ga rdgroup.lt Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį identifikuojama vartotojo elgsena svetainėje. 2 metai HTTP
_gat rdgroup.lt Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį. Session HTTP
_gid rdgroup.lt Šis slapukas naudojamas siekiant atpažinti Asmenį. Session HTTP
@@History/@@scroll|# rdgroup.lt Neklasifikuoti 2 metai HTML
Rinkodara
collect google-analytics.com Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną. Session Pixel

Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Jūs galite prieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiems užblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“, „Firefox“, „Internet Explorer“ ir „Safari“.

Pardavėjas atkreipia dėmesį, jog pašalinus arba iš anksto išjungus slapukus, lankytojas negalės tinkamai Pardavėjo interneto svetaine ir jos funkcijomis.

Privatumo politikos keitimas

Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdamas interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@rdgroup.lt) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-25

Turite klausimų dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų?

Kreipkitės tel. numeriu: +370 612 56458 arba El. paštu: info@rdgroup.lt